Wczasy pod gruszą – czy dla wszystkich?

Zbliżają się cieplejsze dni, a wraz z nimi sezon urlopowy. Mimo problemów gospodarczych związanych z epidemią koronawirusa wielu pracowników zamierza latem skorzystać z dłuższego urlopu wypoczynkowego.

W związku z tym przypominamy, że w tym roku została podniesiona kwota podstawy świadczenia pieniężnego na tzw. wczasy pod gruszą.

Który pracodawca wypłaca wczasy pod gruszą?

To zależy od ilości zatrudnionych pracowników na dzień 1 stycznia 2020r.

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Pozostali pracodawcy tworzą fundusz socjalny w zależności od ilości zatrudnianych osób w przeliczeniu na pełne etaty. Firma ma obowiązek wydzielenia świadczeń socjalnych gdy 1 stycznia zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Dodatkowo fundusz socjalny powinien zostać utworzony w mniejszej organizacji zatrudniającej między 20 a 50 osób gdy zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o utworzenie takiego funduszu do pracodawcy.

Firmy, które nie spełniają powyższych kryteriów mogą zdecydować o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i tym samym niewypłacaniu świadczeń urlopowych.

Warto zaznaczyć, że samo utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest jednoznaczne z wypłacaniem wczasów pod gruszą. Pracodawca może zdecydować o  przeznaczeniu środków na inne cele.

Kto może otrzymać świadczenie urlopowe?

Ogólnie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą skorzystać wszyscy pracownicy z rodzinami oraz nieaktywni pracownicy będący emerytami lub rencistami i ich rodziny, a także wszystkie inne osoby którym umożliwi korzystanie z funduszu pracodawca. 

Pamiętajmy, że fundusz socjalny nie działa na zasadzie: każdemu należą się równe kwoty. Wypłaty mają charakter uznaniowy i są ściśle powiązane z sytuacją ekonomiczną danego pracownika. Może się okazać, że „najbogatsi pracownicy” wcale nie otrzymają wypłaty z funduszu.

Wczasy pod gruszą mogą zostać wypłacone pracownikowi, który skorzystał z nieprzerwanego 10-dniowego (liczą się dni robocze) urlopu wypoczynkowego oraz złożył wniosek do komisji socjalnej o przyznanie tego świadczenia. Wspomniany wniosek pracownika jest warunkiem bezwzględnym by otrzymać świadczenie.

W jakiej wysokości?

Wczasy pod gruszą zazwyczaj są wypłacane raz na rok kalendarzowy. Jego wysokość jest uzależniona od wielu czynników. Jednym z nich jest tzw. odpis. W tym roku jest to kwota obliczona na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. w wysokości 4 134,02 zł. Kwota odpisu dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach w 2020 roku wynosi 1550,26zł (4137,02×37,5%) . Jest to kwota maksymalna jaką można otrzymać w ramach świadczeń urlopowych. Kwota odpisu może być inna gdy wnioskodawca jest emerytem, rencistą lub wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Inny też będzie odpis dla pracowników młodocianych lub dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnie uciążliwych.

To kolejny temat, z którym możemy Ci pomóc.

Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!