Jak obliczyć listę płac w systemie informatycznym z pomocą konsultanta Business Flow IT?

Jedną z usług jakie oferuje Business Flow IT jest wspieranie w codziennej pracy jednostek, przedsiębiorstw zapewniających obsługę kadrowo-płacową, księgową czy logistyczną. Nowe zadania przed jakimi stają pracownicy wspomnianych obszarów wynikają zarówno z aktualizacji obowiązujących przepisów ale i też ze zmian zachodzących wewnątrz organizacji. Nasza rola polega na usprawnieniu nie tylko już działających procesów, ale również stworzenie nowych mechanizmów zapewniających efektywną obsługę i  oszczędzających zasoby.

Jednym z częstych wyzwań z jakimi spotykamy się w codziennej pracy jest np. dostosowanie programu służącego do naliczania wynagrodzeń pracowników do zmieniającego się regulaminu premiowego. W tym celu m.in. tworzymy nowe składniki płacowe. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wiemy jak stworzyć składniki płacowe.

Poniżej prezentujemy etapy wykonywanych przez nas prac:

  1. Pierwszym krokiem rozpoczynającym prace jest poznanie specyfiki firmy, sposobu pracy obszaru kadrowo-płacowego i analiza mechanizmu działania obowiązujących składników płac.
  2. Następnie przystępujemy do analizy dokumentu, na podstawie którego mają zostać utworzone nowe składniki.
  3. Konsultujemy potrzeby klienta z naszym pomysłem i informacjami uzyskanymi w poprzednich etapach.
  4. Na środowisku testowym tworzymy nowe składniki płacowe i umieszczamy je w siatce już działającego systemu składników. Troszczymy się o szczegóły, dlatego wiążemy nowo powstałe składniki z już istniejącymi tak, by zmiany wpływały poprawnie na obliczenia całości wynagrodzenia.
  5. Przekazujemy do klienta informacje o wszystkich wprowadzonych modyfikacjach. Przeprowadzamy szkolenie i przekazujemy dedykowane dla klienta instrukcje umożliwiające samodzielne naliczenie nowych składników.
  6. Klient sprawdza rezultaty naszej pracy – testuje nowe składniki, nalicza przykładowe listy płac, generuje raporty itp.
  7. Po otrzymaniu akceptacji od klienta przenosimy przygotowane składniki na środowisko produkcyjne.
  8. Business Flow IT po zakończeniu prac zapewnia wsparcie konsultanta przy pierwszorazowym naliczaniu nowych składników dla pracowników na środowisku produkcyjnym.

Dodatkowo jeżeli w trakcie prac zidentyfikujemy inne obszary wymagające naprawy. Jesteśmy w stanie zaoferować dodatkową pomoc i rozwiązania.  

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, masz więcej pytań lub potrzebujesz wsparcia w modernizacji systemu składników płacowych zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!