JPK_VAT z deklaracją zacznie obowiązywać już od 1 października, jak się do niego przygotować?

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. Oznacza to, że za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

JPK_VAT będzie zawierać zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres, pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) oraz dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi:

  • znakowanie operacji gospodarczych odpowiednimi kodami GTU;
  • określanie odpowiednich typów dokumentów;
  • określenie procedur dla dokumentów wysyłanych w pliku JPK_VAT;
  • dodatkowe wykazywanie faktur do paragonów.

Nowy obowiązek precyzyjnego oznaczania niektórych typów transakcji budzi wiele wątpliwości przedsiębiorców. Co istotne, aby poprawnie ustalić właściwe grupowanie, należy uwzględnić różne źródła klasyfikacji, takie jak przede wszystkim Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Nomenklatura Scalona, ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), czy ustawa o podatku akcyzowym. Co do zasady, obowiązek oznaczania transakcji sprzedaży w nowym JPK_VAT kodami GTU dotyczy wyłącznie transakcji sprzedażowych.

W opublikowanych odpowiedziach MF wyjaśnia wiele wątpliwości.

Warto wykorzystać czas, jaki pozostał do pierwszej obowiązkowej wysyłki nowego JPK_VAT. Brak dobrego przygotowania do wdrożenia na nowy JPK_VAT może narazić przedsiębiorstwo na ryzyko zwiększenia kosztów działalności. Warto zaplanować działania i podjąć czynności już dziś.

Wspólnie pomożemy zweryfikować czy Twój system jest gotowy do nadchodzących zmian, a może potrzebujesz nowego oprogramowania?

Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!