Nowy termin wdrożenia PPK – czy to korzyść dla firm?

Zmiany terminów przystąpienia do PPK dla firm zatrudniających co najmniej 50 osób

Zgodnie z art. 54 ustawy o tzw. Tarczy Antykryzysowej – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) został przesunięty termin przystąpienia do PPK firm z drugiego etapu wdrożeń zaplanowanych ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215).

Pracodawcy, którzy zatrudniali na dzień 30 czerwca 2019r. co najmniej 50 osób byli zobowiązani podpisać umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do 24 kwietnia 2020r., a najpóźniej do 11 maja 2020r. umowę o prowadzenie PPK.

Aktualnie terminy te zostały przesunięte o pół roku. Firmy mają czas najpóźniej

do 27 października 2020r. na podpisanie umów o zarządzenie PPK

do 10 listopada 2020r. na jego prowadzenie.

W nowych realiach, czas na zapisanie pracowników do PPK został wydłużony – do 10 listopada 2020 r. Oznacza to, że firmy mogą zacząć odprowadzać wpłaty do PPK o pół roku później. 

W tym samym terminie ustawa przewiduje zawarcie umów z instytucjami finansowymi dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

Dla tych i mniejszych firm terminy przystąpień do PPK nie ulegają zmianie.

Dlatego warto przygotować się do zmian już dzisiaj.

Zapisy Tarczy Antykryzysowej nie przewidują zaprzestania odprowadzania składek dla firm, które przystąpiły do PPK we wcześniejszym terminie. Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników i podpisał już umowę o PPK z wybraną instytucją nowa ustawa zmienia termin faktycznego odprowadzania składek.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!