Praca w czasie kwarantanny – nasza nowa rzeczywistość

Zmiany dotknęły wszystkich, zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Za jakiś czas przyzwyczaimy się do mierzenia temperatury przed wejściem do zakładu pracy, zakładania maseczek po wyjściu z domu i zachowywaniu bezpiecznych odległości między współpracownikami. Nowa rzeczywistość w jakiej przyszło nam się odnaleźć jest bardzo różna od tej do której przywykliśmy.

Poniżej zmiany jakie mogą dotknąć w codziennej pracy każdego z nas.

Świadczenia chorobowe na kwarantannie

Osoba, która przekroczyła granice naszego kraju jest zobowiązana do przebywania w 14-dniowej kwarantannie. Jeżeli ma ona ustalone prawo do ubezpieczenia chorobowego tzn. jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, zleceniobiorcą lub samozatrudnionym opłacającym składkę dobrowolną chorobową to za okres pozostawania w izolacji przysługuje jej prawo do wynagrodzenia chorobowego. By je uzyskać należy wypełnić specjalne oświadczenie dostępne na stronie ZUS. Również pracownicy zdrowi mieszkający z osobami wracającymi z za granicy również podlegają kwarantannie. Im też przysługuje za te 14 dni wynagrodzenie chorobowe.

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do lat 8

Od 8 marca ubezpieczony rodzic, który musi sprawować opiekę nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 mógł skorzystać z 14 dniowego zasiłku opiekuńczego. 31 marca uchwalono przepisy, które umożliwiają rodzicom dzieci do lat 8 skorzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze kolejnych 14 dni. Dodatkowo poszerzono grono osób, które mogą skorzystać z nowego zasiłku. Uprawnieni stali się również rodzice dzieci, którymi na co dzień opiekuje się niania (na podstawie umowy uaktywniającej) i rodzice dzieci niepełnosprawnych powyżej 8 roku życia.

Krótszy odpoczynek

Kodeks Pracy zakłada, że pracodawca musi w taki sposób organizować pracę pracownika, by ten miał zapewnione 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu jednej doby pracowniczej i 35 godzin odpoczynku tygodniowego, w ramach którego musi przypadać co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Zapisy tarczy antykryzysowej pozwalają pracodawcy (który w związku z epidemią COVID-19 odnosi straty) na odstępstwa od norm kodeksowych oraz skrócenie wymiaru odpoczynku. Aktualnie pracodawca może zawęzić dobowy odpoczynek do 8 godzin, a tygodniowy do nie mniej niż 32 godzin, w ramach którego musi przypadać co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Co ważne, w przypadku zastosowania skrócenia wymiaru dobowego odpoczynku pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku, którego wymiar wynosi tyle godzin ile różnica między pełnym (11godzinnym) odpoczynkiem, a nowym skróconym czasem odpoczynku. Utracony czas odpoczynku powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej w ciągu 8 tygodni.

Niższa pensja

Pracodawca, który zmaga się z trudnościami w związku z epidemią, może wprowadzić równoważny system czasu pracy ale również zmienić na mniej korzystne warunki wynagrodzenia swoich pracowników. Wprowadzenie w życie tych zmian jest możliwe tylko po podpisaniu porozumienia z przedstawicielami pracowników. W przypadku gdy pracodawca musi zawiesić wykonywanie prac pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe.

Wszystkie powyższe zmiany powinniśmy dostosować w naszych systemach informatycznych.

W razie potrzeby dodatkowych parametryzacji w Twoim systemie, pozostajemy do dyspozycji i służymy pomocą.

Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!