Praca zdalna a Kodeks Pracy

Jeszcze na początku tego roku nie rozmawialiśmy tak często o pracy zdalnej jak dziś. Ten sposób świadczenia pracy nie był tak istotny do momentu rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa. Co ciekawe aktualnie obowiązujący Kodeks Pracy nie definiuje pojęcia pracy zdalnej, ale już wkrótce ulegnie to zmianie. Obecnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu Pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego.

Pamiętajmy, że pracę zdalną nie należy utożsamiać z telepracą, która została uregulowana zapisami Kodeksu Pracy (w art. 675 – 6717). Dlatego też w tym przypadku nie będą miały zastosowania wyżej wspomniane fragmenty Kodeksu Pracy.

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) czytamy, że pracodawca może zlecić pracę zdalną swoim pracownikom jako sposób przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W praktyce dla pracownika zmienia się jedynie miejsce świadczenia pracy – z zakładu pracy na inną lokalizację, najczęściej miejsce zamieszkania.

W związku z tym, że pracownik jest zobowiązany do wykonywania tych samych zadań, w tych samych godzinach i z tym samym rezultatem, należy się mu takie samo wynagrodzenie jakie otrzymałby gdyby pracę wykonywał w zwyczajowym miejscu pracy.

Samo wdrożenie pracy zdalnej jest bardzo proste i następuje na podstawie decyzji podjętej przez pracodawcę. Poinformowanie pracowników o czasowej zmianie miejsca wykonywania pracy może nastąpić pisemnie bądź ustnie. Jednak w praktyce w celach dowodowych i ewidencyjnych pracodawcy często decydują się na pisemną formę zlecania pracy zdalnej. Decyzja przełożonych jest wiążąca dla pracowników. Ci jednak mogą przekazać menagerom swoje uwagi dotyczące nowej organizacji pracy. Pracownicy obawiający się o własne zdrowie również mogą wyjść z inicjatywą wprowadzenia pracy zdalnej, chociaż decyzję o jej wdrożeniu podejmuje ostatecznie przedsiębiorca.

W praktyce często pracodawca przygotowuje komunikację do podwładnych, w której informuje o możliwości podjęcia pracy zdalnej ale i też o nowych zasadach z nią związanych, np. codziennym raportowaniu wykonanych zadań, czy sposobu zabezpieczania dokumentacji.

Sytuacja epidemiologiczna wpływa na zmianę podejścia do wielu kwestii związanych z organizacją pracy. Wiele firm, którym pozwala na to specyfika i profil działalności decyduje się na zamkniecie biur i zaproponowanie pracownikom pracy z domu. Kolejnym zagadnieniem ułatwiającym pracę zdalną jest dostęp do elektronicznej dokumentacji firmowej (w tym do elektronicznych teczek osobowych).

Business Flow IT może zaproponować Państwu ciekawe i korzystne rozwiązania. Dlatego jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!