Generowanie automatycznych przypomnień

Możliwość udostępnienia obsługi tzw. alertów, czyli powiadomień przeznaczonych do szybkiego przekazania informacji określonym osobom:

  • tylko do klientów, 
  • tylko do pracowników, 
  • jednocześnie do klientów i pracowników.

Przy użyciu przypomnień można zlecić systemowi śledzenie informacji interesujących użytkowników systemu.

Przykłady sytuacji, które mogą zostać wykryte przez system po zdefiniowaniu odpowiednich alertów:

  • przekroczenie określonego poziomu obrotów,
  • informacje o zakończonych umowach, badaniach,
  • informacje o urodzinach Twoich pracowników.

Dzięki nim nie będziesz musiał codziennie wyszukiwać i śledzić zdarzenia, system zrobi to za Ciebie.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!