Integracja z innymi systemami informatycznymi

W każdym przedsiębiorstwie, zarówno w małych, średnich, jak i dużych działa nie jeden, a kilka różnych systemów informatycznych  np. do obsługi klientów, działu HR, zarządzania produkcją czy księgowości. 

Każdy z nich posiada specyficzne funkcje dla firmy, wykorzystując te same dane. Dobrze jest więc, gdy są ze sobą zintegrowane czyli potrafią się ze sobą komunikować i współpracować, udostępniając sobie wzajemnie zasoby. Integrując systemy informatyczne uzyskujemy efekt synergii.

Wśród korzyści płynących z integracji systemów informatycznych można wyróżnić:

  • spójność danych – dane nie będą powielane w wielu systemach, co pozwoli niwelować ryzyko wystąpienia błędów np. literówki w nazwie klienta,
  • oszczędność czasu – dane wprowadzone bądź zmodyfikowane w jednym systemie są automatycznie aktualizowane w innych,
  • możliwość wykorzystania pełnego potencjału informacyjnego firmy – informacje przechowywane w bazach danych firmy mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób np. do budowy różnego rodzaju raportów i zestawień, dla zarządu firmy,
  • przepływ informacji między różnymi obszarami firmy – możliwość udostępnienia informacji przetwarzanych przez jeden dział firmy innemu działowi.

Przykłady realizacji:

  • Integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów
  • Wnioski urlopowe
  • Zarządzanie uprawnieniami w firmie 

Wykorzystujesz kilka systemów informatycznych w swojej firmie?

Możemy Ci pomóc, zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!