TETA ERP w środowisku biznesowym

System z przyjazną obsługą

Wielu klientów, trafiając do nas, pierwszy raz słyszy o TETA ERP. Z jednej strony cieszymy się, że właśnie my możemy zaproponować Wam to rozwiązanie, z drugiej – żałujemy, że system z przyjazną obsługą, który podnosi wydajność pracy użytkowników, jest tak mało popularny w środowisku biznesowym.

W czym sprawdzi się UNIT4 Teta w Twojej firmie?

UNIT4 Teta to nowoczesne, funkcjonalne oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem i planowania jego zasobów. W jakich obszarach system znajduje zastosowanie?

– W finansach i księgach rachunkowych. Umożliwia kontrolę procesów księgowo-finansowych oraz zachowanie zgodności ksiąg z bieżącymi przepisami w zakresie rachunkowości i podatków. System wspiera prowadzenie rozliczeń w oparciu o indywidualne plany kont dla działów produkcyjnych, handlowych, budowlanych, projektowych, a także mieszanych. Za sprawą mechanizmów analitycznych wspomaga nie tylko prostą analizę kontową, ale również daje możliwość jej wzbogacenia o elementy zarządcze.

– W przygotowaniu informacji podatkowych CIT dzięki standardowym raportom prezentującym dane zarejestrowane w systemie (koszty i dochody w ujęciu finansowym i zarządczym) oraz modułom sprawozdawczości i mechanizmom raportowania.

– W rozliczaniu podatku VAT przy wykorzystaniu zgromadzonych i przetworzonych informacji. Pozwala automatycznie przekazać do kartoteki dokumenty związane z podatkiem i tworzyć odpowiednie rejestry podatkowe. Gwarantuje dostęp do automatycznego generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz do nielimitowanej weryfikacji rachunków bankowych na Białej Liście Podatników VAT.

– W ewidencji zarządczej. Pozwala dokonywać wielowymiarowych analiz danych i zestawień, modyfikować dane, prowadzić szczegółową ewidencję zdarzeń gospodarczych poprzez określenie dodatkowych parametrów, jak również pozostawienie ich w postaci zagregowanej na poziomie ewidencji finansowej.

– W automatycznej dekretacji. Stanowi pomost, który łączy poszczególne obszary funkcyjne z modułem Księgi rachunkowe, a także przechwytuje dane z systemów innych producentów. Umożliwia wprowadzenie i ewidencję dokumentów poprzez zdefiniowane w systemie wzorce dekretacji.

TETA ERP może jeszcze więcej

W czym jeszcze pomoże TETA ERP?
W obsłudze obrotu bezgotówkowego i gotówkowego w firmie, imporcie danych z zewnętrznych źródeł, szybkim definiowaniu i generowaniu raportów, dostępie do informacji o stanie zobowiązań i należności, nadzorze poprawności gromadzonych danych, planowaniu, kontroli i realizowaniu projektów, ewidencji umów leasingowych.

Ta imponująca lista korzyści, jakie daje UNIT4 Teta to jeszcze nie wszystko… Jeśli szukasz systemu elastycznego, w pełni skalowanego, z wbudowanymi gotowymi mechanizmami i funkcjonalnościami branżowymi – skontaktuj się z nami. Chętnie omówimy kolejno wszystkie obszary działania TETA w Twojej firmie. Warto je znać już dziś, by móc podjąć właściwą decyzję w przyszłości.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!