Uruchomienie Nowoczesnych Systemów w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie

Meditrans, lider w usługach medycznych, zdecydował się na kompleksową modernizację swoich systemów zarządzania flotą karetek oraz systemów ERP. Wdrażając cyfrowy system rejestracji kart drogowych oraz nowoczesny system TETA ERP, Meditrans znacząco poprawił efektywność operacyjną, precyzyjne śledzenie kosztów oraz jakość świadczonych usług medycznych.

Cyfrowa Rewolucja Kart Drogowych i Systemu ERP w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie

Wyzwania Przed Wdrożeniem

 • Ręczne Procesy: Papierowe karty drogowe były czasochłonne i podatne na błędy, co prowadziło do opóźnień i nieścisłości w danych.
 • Niska Efektywność: Brak automatyzacji utrudniał szybkie i dokładne przetwarzanie informacji o przejazdach karetek.
 • Śledzenie Kosztów: Trudności w dokładnym monitorowaniu kosztów związanych z paliwem, konserwacją i innymi aspektami operacyjnymi.

Cele Wdrożenia

 • Automatyzacja Procesów: Przejście na system online, aby zautomatyzować rejestrację kart drogowych i zapewnić natychmiastowy dostęp do danych.
 • Poprawa Precyzji: Redukcja błędów związanych z ręcznym wpisywaniem danych, co pozwoli na bardziej precyzyjne śledzenie kilometrów i czasu przejazdów.
 • Zarządzanie Kosztami: Umożliwienie dokładnego monitorowania kosztów operacyjnych, co pomoże w lepszym zarządzaniu budżetem i zasobami.

Proces Wdrożenia

 1. Wybór Systemu: Wybrano system online do rejestracji kart drogowych oraz nowoczesny system ERP, który najlepiej odpowiadał specyficznym wymaganiom Meditrans.
 2. Analiza Potrzeb: Zespół wdrożeniowy przeprowadził szczegółową analizę istniejących procesów zarządzania kartami drogowymi, identyfikując kluczowe obszary wymagające automatyzacji.
 3. Personalizacja: Systemy zostały dostosowane do unikalnych potrzeb Meditrans, zapewniając łatwość obsługi dla kierowców oraz zgodność z wewnętrznymi procedurami firmy.
 4. Szkolenie Pracowników: Przeprowadzono kompleksowe szkolenia dla kierowców i personelu administracyjnego, aby zapewnić płynne przejście do nowych systemów.
 5. Testowanie: Przeprowadzono fazę testową, aby upewnić się, że systemy działają zgodnie z oczekiwaniami i spełniają wszystkie potrzeby firmy.
 6. Uruchomienie: Po pomyślnym zakończeniu testów, systemy zostały uruchomione i wdrożone w całej flocie karetek Meditrans oraz w obszarze finansowo-kadrowym.

Rezultaty

 1. Zwiększona Efektywność: Cyfrowa rejestracja kart drogowych na urządzeniach mobilnych oraz nowy system ERP znacznie zredukowały czas potrzebny na wpisywanie danych i eliminowały błędy związane z ręcznym przetwarzaniem.
 2. Natychmiastowy Dostęp do Danych: Dzięki systemowi online, menedżerowie floty oraz dział finansowy mają natychmiastowy dostęp do danych, co pozwala na lepsze planowanie i szybsze podejmowanie decyzji.
 3. Precyzyjne Zarządzanie Kosztami: Dokładne śledzenie kilometrów i czasu przejazdów oraz automatyczne uzgodnienia kosztów operacyjnych pozwoliły na lepsze monitorowanie kosztów paliwa i konserwacji, co prowadziło do oszczędności.
 4. Poprawa Jakości Usług: Lepsze zarządzanie flotą karetek i szybki dostęp do danych operacyjnych oraz finansowych przyczyniły się do podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Meditrans.

Wnioski

Wdrożenie cyfrowego systemu rejestracji kart drogowych na urządzeniach mobilnych i nowoczesnego systemu ERP w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie okazało się sukcesem, przynosząc wymierne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności operacyjnej, precyzyjne zarządzanie kosztami oraz poprawa jakości usług medycznych. Automatyzacja procesów i natychmiastowy dostęp do danych były kluczowymi elementami sukcesu, eliminując błędy i oszczędzając czas. Dzięki temu wdrożeniu, Meditrans zoptymalizował swoje procesy i znacząco podniósł jakość opieki nad pacjentami.

Jeśli Twoja firma również korzysta z kart drogowych oraz systemów ERP, rozważ wdrożenie cyfrowych rozwiązań. Automatyzacja procesów może przynieść znaczące korzyści, poprawiając efektywność i jakość świadczonych usług.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Cyfrowa rewolucja w warszawskim pogotowiu ratunkowym

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!