Jak wygląda Webcon BPS od środka?

Główna część środowiska to Designer Studio, dzięki któremu stworzysz diagramy przepływu pracy, określisz role i ustalisz reguły. DS pozwala również na projektowanie formularzy i widoków danych, dostosowywanie ich wyglądu i zachowania oraz definiowanie pól i właściwości.

Wbudowane narzędzia raportowania umożliwiają generowanie raportów opartych na danych w systemie i poza nim, dostosowując ich wygląd oraz treść.

Struktura środowiska jest podzielona na:

– Sekcję Aplikacje, dzięki której można:

  • Tworzyć oraz edytować aplikacje biznesowe, w tym obiegi, formularze i elementy prezentacji
  • Integrować powyższe z zewnętrznymi systemami

– Sekcję Źródła Danych, gdzie odbywa się:

  • Zarządzanie połączeniami i integracją
  • Filtrowanie danych

– Sekcję Konfiguracja Systemu, gdzie możesz wyznaczyć:

  • Ustawienia globalne dla systemu.
  • Zarządzanie użytkownikami i grupami.
  • Konfigurację tłumaczeń, szablonów e-mail czy projektów OCR AI.

Elastyczność i skalowalność Designer Studio pozwalają na dostosowanie narzędzia do różnych potrzeb biznesowych poprzez dodawanie niestandardowych rozwiązań, komponentów i integrację z istniejącymi narzędziami i systemami.

Co więcej, Designer Studio wspiera rozwój aplikacji mobilnych, umożliwiając dostęp do procesów biznesowych z dowolnego miejsca i urządzenia.

A co, jeżeli działasz na dodatkowych systemach?

Integracja z systemami zewnętrznymi jest prosta dzięki interfejsom API i gotowym konektorom, zapewniającym płynną wymianę danych, automatyzację procesów oraz spójność informacji.

Czy low-code jest dla Twojej firmy? Zadzwoń lub napisz do nas i sprawdź to podczas audytu!

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!