Automatyczne nadawanie kont bankowych (SIMP)

System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) to wirtualne numery rachunków bankowych przypisanych do kontrahentów lub pracowników co daje łatwą identyfikację płatności.  Każdemu kontrahentowi i pracownikowi zostaje przypisany jeden numer rachunku wirtualnego, na który wykonuje przelewy. Indywidualne numery rachunków do wpłat sprawią, że Twoi kontrahenci i pracownicy nie będą popełniać błędów przy wykonywaniu przelewów, a automatyzacja rozliczeń ułatwi prowadzenie księgowości.

Korzyści płynące z projektu to łatwa weryfikacja należności od kontrahentów i pracowników.

Przykłady realizacji:

 • Realizacja benefitów pracowników np. płatność za kartę MultiSport, opiekę medyczną czy za kursy językowe.
 • Płatności za sprzedaż usług.

Płatności i ich rozliczenie sprawiają Ci problem? Pomogliśmy wielu firmom nad tym zapanować.

Zapraszamy do kontaktu.

Integracja z innymi systemami informatycznymi

W każdym przedsiębiorstwie, zarówno w małych, średnich, jak i dużych działa nie jeden, a kilka różnych systemów informatycznych  np. do obsługi klientów, działu HR, zarządzania produkcją czy księgowości. 

Każdy z nich posiada specyficzne funkcje dla firmy, wykorzystując te same dane. Dobrze jest więc, gdy są ze sobą zintegrowane czyli potrafią się ze sobą komunikować i współpracować, udostępniając sobie wzajemnie zasoby. Integrując systemy informatyczne uzyskujemy efekt synergii.

Wśród korzyści płynących z integracji systemów informatycznych można wyróżnić:

 • spójność danych – dane nie będą powielane w wielu systemach, co pozwoli niwelować ryzyko wystąpienia błędów np. literówki w nazwie klienta,
 • oszczędność czasu – dane wprowadzone bądź zmodyfikowane w jednym systemie są automatycznie aktualizowane w innych,
 • możliwość wykorzystania pełnego potencjału informacyjnego firmy – informacje przechowywane w bazach danych firmy mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób np. do budowy różnego rodzaju raportów i zestawień, dla zarządu firmy,
 • przepływ informacji między różnymi obszarami firmy – możliwość udostępnienia informacji przetwarzanych przez jeden dział firmy innemu działowi.

Przykłady realizacji:

 • Integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów
 • Wnioski urlopowe
 • Zarządzanie uprawnieniami w firmie 

Wykorzystujesz kilka systemów informatycznych w swojej firmie?

Możemy Ci pomóc, zapraszamy do kontaktu.

Generowanie automatycznych przypomnień

Możliwość udostępnienia obsługi tzw. alertów, czyli powiadomień przeznaczonych do szybkiego przekazania informacji określonym osobom:

 • tylko do klientów, 
 • tylko do pracowników, 
 • jednocześnie do klientów i pracowników.

Przy użyciu przypomnień można zlecić systemowi śledzenie informacji interesujących użytkowników systemu.

Przykłady sytuacji, które mogą zostać wykryte przez system po zdefiniowaniu odpowiednich alertów:

 • przekroczenie określonego poziomu obrotów,
 • informacje o zakończonych umowach, badaniach,
 • informacje o urodzinach Twoich pracowników.

Dzięki nim nie będziesz musiał codziennie wyszukiwać i śledzić zdarzenia, system zrobi to za Ciebie.

PIT 11 online dla pracownika

Nie tylko urzędy skarbowe mogą otrzymać PIT w formie elektronicznej. W przypadku pracownika również można skorzystać z tej formy, dzięki czemu zyskasz zarówno czas, jak i pieniądze.

Należy jednak pamiętać, że aby prawidłowo przesłać roczne podsumowanie dochodów, należy m.in. przesłać plik: 

 • w formie nieedytowalnej,
 • zgodny ze wzorem z ustawy,
 • opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym).

Dlatego z myślą o automatyzacji pomogliśmy w spełnieniu obowiązku wysyłania PIT 11 bezpiecznie i na czas.

W ten sposób można wysyłać również inne dokumenty.

Masz obawy przed wdrożeniem PPK w swojej firmie?

Temat PPK poruszany jest wśród przedsiębiorców od początku 2019 roku, kiedy to weszła w życie ustawa, obligująca wszystkie firmy zatrudniające osoby na umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne, do wypłacania dodatkowych świadczeń dla pracowników.

Od początku projektu zadbaliśmy, aby wdrożenie nowego modułu PPK stało się łatwe i przyjemne. Byliśmy w trakcie całego procesu. Dopasowaliśmy system do obowiązków wynikających z ustawy. Wdrożenie modułu PPK przebiegło bardzo sprawnie. Dziękujemy za efektywną współpracę zarówno firmom, jak i instytucjom finansowym.

Przed nami drugi etap wdrażania PPK. Do 24 kwietnia 2020 r. firmy zatrudniające 50 pracowników (według stanu na 30 czerwca 2019 r.) mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie programem.

Zapraszamy do współpracy.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!