Teta ME rozwiązaniem dla HR

Usprawnij proces rozliczeń z pracownikami, dając im dostęp on-line do pasków wynagrodzeń oraz aktualnych informacji o sposobie płatności. Zapewnij transparentność poprzez wgląd w szczegóły naliczania wynagrodzenia. Wyeliminuj opóźnienia w dostarczaniu wynagrodzeń. Daj pracownikom i kierownikom możliwość zgłaszania takich sytuacji jak: praca zdalna, delegacje, wyjścia prywatne i służbowe, potwierdzanie obecności – aby skrócić czas miesięcznego rozliczenia pracy. Aplikacja automatycznie zasygnalizuje niezgodności w rozliczeniu czasu pracy i wskaże możliwe rozwiązania – dzięki temu przygotowanie comiesięcznego raportu będzie dla kierowników prostym zadaniem. Wszystkie te usprawnienia, umożliwi Ci wdrożenie Teta ME w Twojej organizacji.

Korzyści:

 • Wyższa efektywność
 • Zgodność aplikacji z polskim prawem
 • Oszczędność czasu zespołu HR oraz pracowników
 • Doświadczenia użytkowników
 • Bezpieczeństwo danych oraz mobilny dostęp

Chcesz poznać szczegóły? Zapraszamy do kontaktu.

Automatyczne nadawanie kont bankowych (SIMP)

System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) to wirtualne numery rachunków bankowych przypisanych do kontrahentów lub pracowników co daje łatwą identyfikację płatności.  Każdemu kontrahentowi i pracownikowi zostaje przypisany jeden numer rachunku wirtualnego, na który wykonuje przelewy. Indywidualne numery rachunków do wpłat sprawią, że Twoi kontrahenci i pracownicy nie będą popełniać błędów przy wykonywaniu przelewów, a automatyzacja rozliczeń ułatwi prowadzenie księgowości.

Korzyści płynące z projektu to łatwa weryfikacja należności od kontrahentów i pracowników.

Przykłady realizacji:

 • Realizacja benefitów pracowników np. płatność za kartę MultiSport, opiekę medyczną czy za kursy językowe.
 • Płatności za sprzedaż usług.

Płatności i ich rozliczenie sprawiają Ci problem? Pomogliśmy wielu firmom nad tym zapanować.

Zapraszamy do kontaktu.

Integracja z innymi systemami informatycznymi

W każdym przedsiębiorstwie, zarówno w małych, średnich, jak i dużych działa nie jeden, a kilka różnych systemów informatycznych  np. do obsługi klientów, działu HR, zarządzania produkcją czy księgowości. 

Każdy z nich posiada specyficzne funkcje dla firmy, wykorzystując te same dane. Dobrze jest więc, gdy są ze sobą zintegrowane czyli potrafią się ze sobą komunikować i współpracować, udostępniając sobie wzajemnie zasoby. Integrując systemy informatyczne uzyskujemy efekt synergii.

Wśród korzyści płynących z integracji systemów informatycznych można wyróżnić:

 • spójność danych – dane nie będą powielane w wielu systemach, co pozwoli niwelować ryzyko wystąpienia błędów np. literówki w nazwie klienta,
 • oszczędność czasu – dane wprowadzone bądź zmodyfikowane w jednym systemie są automatycznie aktualizowane w innych,
 • możliwość wykorzystania pełnego potencjału informacyjnego firmy – informacje przechowywane w bazach danych firmy mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób np. do budowy różnego rodzaju raportów i zestawień, dla zarządu firmy,
 • przepływ informacji między różnymi obszarami firmy – możliwość udostępnienia informacji przetwarzanych przez jeden dział firmy innemu działowi.

Przykłady realizacji:

 • Integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów
 • Wnioski urlopowe
 • Zarządzanie uprawnieniami w firmie 

Wykorzystujesz kilka systemów informatycznych w swojej firmie?

Możemy Ci pomóc, zapraszamy do kontaktu.

Generowanie automatycznych przypomnień

Możliwość udostępnienia obsługi tzw. alertów, czyli powiadomień przeznaczonych do szybkiego przekazania informacji określonym osobom:

 • tylko do klientów, 
 • tylko do pracowników, 
 • jednocześnie do klientów i pracowników.

Przy użyciu przypomnień można zlecić systemowi śledzenie informacji interesujących użytkowników systemu.

Przykłady sytuacji, które mogą zostać wykryte przez system po zdefiniowaniu odpowiednich alertów:

 • przekroczenie określonego poziomu obrotów,
 • informacje o zakończonych umowach, badaniach,
 • informacje o urodzinach Twoich pracowników.

Dzięki nim nie będziesz musiał codziennie wyszukiwać i śledzić zdarzenia, system zrobi to za Ciebie.

PIT 11 online dla pracownika

Nie tylko urzędy skarbowe mogą otrzymać PIT w formie elektronicznej. W przypadku pracownika również można skorzystać z tej formy, dzięki czemu zyskasz zarówno czas, jak i pieniądze.

Należy jednak pamiętać, że aby prawidłowo przesłać roczne podsumowanie dochodów, należy m.in. przesłać plik: 

 • w formie nieedytowalnej,
 • zgodny ze wzorem z ustawy,
 • opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym).

Dlatego z myślą o automatyzacji pomogliśmy w spełnieniu obowiązku wysyłania PIT 11 bezpiecznie i na czas.

W ten sposób można wysyłać również inne dokumenty.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!