Konsultacje dot. KSeF zakończone! Co nowego w planach Ministerstwa Finansów?

Po intensywnych dyskusjach z przedsiębiorcami dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Ministerstwo Finansów zebrało wnioski i szykuje się do wydania „Podręcznika KSeF”.

Co udało się na razie ustalić?

Planowany start KSeF – początkowo przewidywano jego obowiązkowe wprowadzenie już w lipcu 2024 roku, jednak po uwzględnieniu opinii przedsiębiorców oraz diagnozy błędów w systemie, datę tę przesunięto na najwcześniej 1 stycznia 2025 r.

Kluczowe kwestie omówione podczas konsultacji to m.in.:

– obowiązek stosowania identyfikatora płatności

– dostęp do danych w KSeF i fałszowanie faktur

– problemy niektórych branż, jak np. stosowane do tej pory faktury fiskalne na stacjach benzynowych a KSeF

– rozróżnienie faktur B2B i B2C oraz data wystawienia faktury

Planowane działania Ministerstwa Finansów:

Szkolenia dla przedsiębiorców oraz wydanie „Podręcznika KSeF”, który szczegółowo omówi wszystkie kwestie związane z fakturami ustrukturyzowanymi.

Stay tuned!

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!