Procesy i decyzje oparte na danych. Niesłabnący od kilku lat trend w biznesie?

W miarę przenoszenia systemów ERP do chmury i stawania się bardziej dostępnymi dla wielu firm, rośnie zapotrzebowanie na duże zbiory danych. Szacuje się, że do 2026 roku wartość światowego rynku dużych danych wzrośnie do 234,6 miliarda dolarów (PRNewswire, 2021).

Jakie korzyści płyną z procesów opartych na danych?

Lepszy dostęp do informacji oznacza, że systemy ERP są w stanie tworzyć lepsze modele danych, statystyczne wzorce i relacje informacyjne. W efekcie firmy mogą wykorzystać dane do podejmowania decyzji, optymalizowania procesów, tworzenia prognoz czy przewidywania trendów.

Nie myślmy o tym jedynie w kontekście bieżących informacji. Organizacje wykorzystują także historyczne dane do identyfikowania przyszłych możliwości biznesowych oraz monitorowania działań. Na przykład w produkcji dane dotyczące podaży i popytu służą tworzeniu bardziej wydajnych procesów produkcyjnych, a informacje w czasie rzeczywistym są używane przez kierowników, by upewnić się, że zespoły działają wydajnie przez cały czas.

Według badań przeprowadzonych przez Panorama Consulting Group, spośród organizacji, które zakończyły wdrożenie systemu ERP w 2020 roku, ponad połowa osiągnęła oczekiwane cele w obszarze raportowania i widoczności (67%), efektywności operacyjnej (65%) oraz konkurencyjności (62%). Te cele wymagają procesów opartych na danych – nie tylko, aby je spełnić, ale także, aby je usprawnić.

Źródło: https://financesonline.com/erp-software-trends/?fbclid=IwAR3iU6QsIS4DjJKvzzwyOzRylZC0VZxyWCxiDbo_BbQqjTxN11cVCd8ETrM

Chcesz wdrożyć system ERP w swojej firmie i wykorzystać potencjał dostępu do danych w czasie rzeczywistym? Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!